Domov >> Elektrina >> Nastane dočasné zníženie cien elektriny?
elektrické-stožiare-v-lete_oEnergetike

Nastane dočasné zníženie cien elektriny?

Zákon č. 309/2009 Z.z o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (OZE) je účinný od septembra 2009. Zákon nastavil systém podpory tak, že všetci, čo používajú elektrinu, majú v cene cez tarifu za prevádzku systému (TPS) zakomponované aj doplatky k cene elektriny vyrobenej z OZE.

Štát teda finančne OZE nepodporuje ani centom, OZE podporujú všetci spotrebitelia elektriny. Výška príspevku občanov a firiem na OZE je úmerná množstvu elektriny, ktorú spotrebujú.

Nastavenie podpory v zákone a následných vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Ministerstva hospodárstva (MH) spôsobilo na Slovensku „nekontrolovateľný“ bum vo výstavbe zariadení na výroby elektriny z OZE.

Hlavný systém podpory spočíva v povinnosti distribučných spoločností (DS) vykúpiť elektrinu z OZE v cene elektriny na straty a vyplatiť doplatok. Cenu elektriny na straty stanovuje URSO a jej výška sa mení podľa ceny elektriny na trhu. Doplatok je rozdiel medzi cenou elektriny na straty a pevnou cenou, ktorú pre elektrinu z OZE stanovilo URSO vo vyhláške na dobu 15 rokov.

Platí, čím nižšia je cena elektriny na trhu, tým nižšia je aj cena elektriny na straty a tým väčší je doplatok. Teda paradoxne, ak klesá cena elektriny na trhu, doplatok stúpa a opačne. Pre cenu elektriny pre konečného spotrebiteľa je to však v podstate jedno, pretože je to len preskupenie jednotlivých zložiek v konečnej cene elektriny.

Čo však spotrebiteľom jedno byť nemusí, je koľko mil. EUR sa vyplatí výrobcom na doplatkoch.

Sankcia pre nesplnenú oznamovaciu povinnosť

Zákon o OZE bol už 11x novelizovaný. V súčasnosti najväčší rozruch vyvoláva novela zákona č. 382/2013 Z.z. V nej je zakomponovaná sankcia, ktorá spočíva v tom, že ak si výrobca nesplní oznamovaciu povinnosť voči distribučným spoločnostiam a URSO, tak si nemôže uplatniť právo na výkup elektriny za cenu na straty a doplatok na budúci rok. V praxi to znamená, že výrobca je jeden rok bez výnosov z predaja elektriny na straty a doplatku. Do reálneho života novela vstúpila 1.1.2015.

Pre URSO to znamená automaticky znížiť TPS, lebo distribučné spoločnosti vyplatia v roku 2015 menej EUR na doplatkoch ako v roku 2014. Výška doplatkov je zaujímavé číslo, v roku 2013 dosiahli výšku 343,5 mil. EUR. V roku 2015 by na základe sankcií v novele zákona č. 382/2013 Z.z. mali doplatky klesnúť o 67 mil. EUR. Toto číslo zaznelo na Výbore NR SR pre hospodárstvo 29.1.2015.

O túto čiastku by mala klesnúť na rok 2015 TPS a následne aj konečná cena elektriny. V podstate cena elektriny klesne na základe sankcií a vo výške sankcií.

Lenže problém s nastaveným systémom podpory OZE toto sankčné opatrenie nerieši. V roku 2016 sa všetky zdroje vrátia späť do dnešnej polohy, pretože každý výrobca už nahlási, čo nahlásiť aj má.

Teda problém s vysokými doplatkami bude pokračovať aj naďalej, kým sa niečo opäť nezmení.

ELEKTRINA

©oenergetike.sk

ákon č. 309/2009 Z.z o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (OZE) je účinný od septembra 2009. Zákon nastavil systém podpory tak, že všetci, čo používajú elektrinu, majú v cene cez tarifu za prevádzku systému (TPS) zakomponované aj doplatky k cene elektriny vyrobenej z OZE. Štát teda finančne OZE nepodporuje ani centom, OZE podporujú všetci spotrebitelia elektriny. Výška príspevku občanov a firiem na OZE je úmerná množstvu elektriny, ktorú spotrebujú. Nastavenie podpory v zákone a následných vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Ministerstva hospodárstva (MH) spôsobilo na Slovensku „nekontrolovateľný“ bum vo výstavbe zariadení na výroby elektriny z OZE. Hlavný systém podpory spočíva v povinnosti distribučných…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.03 ( 6 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*