Domov >> Elektrina >> Podkladová analýza k cenám elektriny z OZE
Elektrický stožiar

Podkladová analýza k cenám elektriny z OZE

Súčasne s účinnosťou novely Vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) Podkladovú analýzu pre stanovenie výkupných cien navrhnutých k 1.1.2015.

Celková výkupná cena elektriny z OZE je kalkulovaná na základe výšky nadobudnutej investície, hodnoty ročných odpisov investície, ceny práce, prevádzkových nákladov, úrokov a zisku. Cena práce (mzda + odvody) je stanovená na 24 000 €/rok/1 pracovník.

Z analýzy sa dočítame referenčné hodnoty investičných nákladov, dĺžku účtovných odpisov z investičných nákladov, počet pracovníkov, prevádzkové a režijné náklady, nákladové úroky pre jednotlivé technologické zariadenia výroby elektriny z OZE.

Tvorba ceny elektriny z OZE

K stabilite podnikateľského prostredia a k ochrane investícii by bolo potrebné, aby analýza obsahovala, z akých údajov sú čerpané jednotlivé parametre (výška investičných nákladov jednotlivých zariadení, prevádzkové náklady a podobne) a algoritmus tvorby ceny.

V budúcnosti, na základe štatistických oficiálnych údajov, by sa dal predvídať rámec, v akom sa ceny budú pohybovať. Zverejnenie údajov by pomohlo predvídať prostredie v oblasti dlhodobého investovania do OZE.

Na základe novely vyhlášky č. 221/2013 Z. z., časť cien zostáva rovnaká a časť cien elektriny z OZE klesla. Zo zverejnenej analýzy však nie je možné zistiť dôvody poklesu ceny, ani dôvody zachovania pôvodnej ceny.

ELEKTRINA

© oenergetike.sk

účasne s účinnosťou novely Vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) Podkladovú analýzu pre stanovenie výkupných cien navrhnutých k 1.1.2015. Celková výkupná cena elektriny z OZE je kalkulovaná na základe výšky nadobudnutej investície, hodnoty ročných odpisov investície, ceny práce, prevádzkových nákladov, úrokov a zisku. Cena práce (mzda + odvody) je stanovená na 24 000 €/rok/1 pracovník. Z analýzy sa dočítame referenčné hodnoty investičných nákladov, dĺžku účtovných odpisov z investičných nákladov, počet pracovníkov, prevádzkové a režijné náklady, nákladové úroky pre jednotlivé technologické zariadenia výroby elektriny z OZE. Tvorba ceny elektriny z OZE K stabilite podnikateľského prostredia a k ochrane investícii by…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*