Domov >> Elektrina >> Komu sa budú meniť ceny elektriny?
Komu sa budú meniť ceny elektriny?
Komu sa budú meniť ceny elektriny?

Komu sa budú meniť ceny elektriny?

Zavedenie platieb za prístup do distribučných sústav a taktiež do prenosovej sústavy vyvolalo rad polemík, legálnosti či nelegálnosti ich zavedenia. Ozývajú sa tak klasickí výrobcovia elektriny, ako aj výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie OZE, najmä z fotovoltaiky.

Z hľadiska legislatívy je veľkou otázkou, či tak výrazný zásah do energetiky je vhodné robiť len vyhláškou a nie zákonom. Ministerstvo hospodárstva, garant a zodpovedná osoba za energetiku na Slovensku, by sa malo zamyslieť nad svojou rezignáciou nad dianím v energetike.

Zavedením  takého systému, že každý, kto využíva prenosovú a distribučnú sústavu sa bude podieľať na  nákladoch jej prevádzky, sa jednou ranou zabili dve muchy.

  1. platby za prenos a distribúciu, ktoré zostávajú nezmenené sa rozdelili po novom aj na výrobcov elektriny. Doteraz ich platili len koncoví odberatelia elektriny. Regulátor si tým uvoľnil ruky na zníženie cien elektriny pre koncových odberateľov
  2. platby výrobcov elektriny za prístup do sústavy čiastočne eliminujú  v minulosti vysoko nastavené  ceny  výroby elektriny z OZE, najmä z fotovoltaiky

V Čechách vysoké ceny elektriny z fotovoltaiky riešili cez cielené daňové zaťaženie výrobcov, na Slovensku cez poplatok za prístup do sústav.

Zatiaľ, čo platba za prístup do prenosovej sústavy nepresiahne 0,5 €/MWh, platba za prístup do distribučnej sústavy je vo výške 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, ktorá je dojednaná v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny.

Teda platba do distribučnej sústavy, kde sú pripojení výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie OZE vôbec nezávisí na množstve vyrobenej elektriny.

A tu je hlavný dôvod veľkého odporu výrobcov elektriny zo slnečnej energie, ktorí vyrábajú elektrinu približne 1200 hod/rok a pri inštalovanom výkone 0,999 MW vyrobia okolo 1100 MWh elektriny.

Taký istý inštalovaný výkon kogeneračnej jednotky pri bioplynovej stanici vyrába elektrinu približne 7900 hod/rok a vyrobí asi 7 892 MWh.

To napríklad znamená, že pri cene 20 000 EUR/rok za rezervovanú kapacitu zdroja o inštalovanom výkone 1 MW pri bioplynovej stanici bude platba vo výške cca 2,50 EUR/MWh.

Najväčšou „záhadou“ v nových nastaveniach platieb za prístup do sústav prenosu a distribúcie je, že na výrobcu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW sa platba nevzťahuje.

Otázka prečo práve na elektrinu z vodnej energie a prečo do 5 MW výkonu zostáva  „nezodpovedaná“.

ELEKTRINA

© oenergetike.sk

avedenie platieb za prístup do distribučných sústav a taktiež do prenosovej sústavy vyvolalo rad polemík, legálnosti či nelegálnosti ich zavedenia. Ozývajú sa tak klasickí výrobcovia elektriny, ako aj výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie OZE, najmä z fotovoltaiky. Z hľadiska legislatívy je veľkou otázkou, či tak výrazný zásah do energetiky je vhodné robiť len vyhláškou a nie zákonom. Ministerstvo hospodárstva, garant a zodpovedná osoba za energetiku na Slovensku, by sa malo zamyslieť nad svojou rezignáciou nad dianím v energetike. Zavedením  takého systému, že každý, kto využíva prenosovú a distribučnú sústavu sa bude podieľať na  nákladoch jej prevádzky, sa jednou ranou zabili dve muchy. platby za prenos a distribúciu, ktoré…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*