Domov >> Viac z energetiky >> Koncepcia energetickej chudoby vo vláde
ceny elektriny

Koncepcia energetickej chudoby vo vláde

V čom je energetická chudoba iná, ako chudoba zdravotnícka, chudoba bývania, chudoba spotreby a podobne? V ničom! Každá chudoba pramení v prvom rade z nedostatočných príjmov jednotlivcov, rodín, domácností, pramení z nezamestnanosti. Chudoba je vždy chudoba. Ak zaplatím za energie a nekúpim lieky, tak je to chudoba zdravotnícka, ak kúpim lieky a nezaplatím energie, tak je to chudoba energetická. Rozdiel je len v prívlastku.

Vyriešia energetickú chudobu energetici?

Energetickú chudobu nemôžu prioritne riešiť energetici tak, ako zdravotnícku nemôžu prioritne riešiť zdravotníci. Kto má povinnosť zabraňovať chudobe je štát. Štát tvorí cez legislatívu pravidlá v hospodárskej, daňovej, energetickej, zdravotníckej a aj sociálnej politike.

Chudoba je v prvom rade sociálny problém. Preto je záhadou, prečo „Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“ predkladal do vlády Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), a nie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). MPSVR si dokonca presadilo, že z pôvodného materiálu boli vypustené kľúčové okruhy, ktoré mali plniť:

  • vytvorenie systému monitoringu sociálne slabších skupín obyvateľstva a zamerať sa na efektívnosť vynakladania ich príjmov zo sociálnej sféry
  • zabezpečenie účelnosti a adresnosti sociálnych dávok a príspevkov
  • vytvoriť modely optimalizácie bývania obyvateľov proporcionálne k ich príjmom a potrebám
  • prijať legislatívne opatrenia na riešenie energetickej chudoby

Zo strany energetiky hrá kľúčovú úlohu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Jeho hlavnou úlohou je chrániť každého koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií (elektrina, plyn, teplo a voda). Úrad by mal garantovať odberateľom, že cena elektriny, plynu, tepla a vody je primeraná k nákladom dodávateľa. Pre príklad, v elektrine približne 50% zložiek z koncovej ceny spadá pod reguláciu.

Energetické spoločnosti by pri tvorbe koncepcie mali byť tie, ktoré budú zdrojom údajov o spotrebách, zdrojom technických návrhov a opatrení, ako míňať menej energií, ako zmenšovať straty, ako získavať energiu lacnejšie, ako technicky riešiť adresnosť, napríklad predplatením elektriny a podobne.

Riešenie energetickej chudoby nemôže vláda prenášať na energetický sektor tak, ako to naznačuje poverenie URSO spracovaním koncepcie riešenia energetickej chudoby. Ide v prvom rade o riešenie sociálneho problému štátu.

Vládou schválená koncepcia nedáva návod ako definovať a následne riešiť energetickú chudobu. Túto koncepciu možno považovať len za základný informačný materiál, ktorý rozbieha odbornú diskusiu, v závere ktorej by malo byť ucelené a systémové riešenie tohto sociálneho problému.

Vládna koncepcia počíta s vytvorením pracovnej skupiny za účasti všetkých zainteresovaných zložiek a sociálnych partnerov, ktorá by mala vypracovať materiál, ktorý by mal obsahovať:

  • podmienky a pravidlá, ktoré umožnia presne definovať energeticky chudobnú domácnosť
  • systém sociálnej pomoci energeticky chudobným domácnostiam
  • systém finančnej podpory na opatrenia znižovania spotreby energií

Aj keď sa Európska únia zameriava len na elektrinu a plyn ako kľúčové energie, my by sme sa mali pri riešení energetickej chudoby zaoberať všetkými energiami (elektrina, plyn, teplo vrátane teplej vody a studená voda).

O to bude hľadanie riešení komplikovanejšie, lebo napríklad pri elektrine a plyne je obchodný vzťah medzi energetickou spoločnosťou a „energeticky chudobným“, no pri teple a vode to vždy neplatí. V bytových domoch je obchodný vzťah medzi správcom domu a energetickou spoločnosťou.

Ak sa budú brať do úvahy aj klimatické pomery v jednotlivých častiach Slovenska, tak sa hľadanie riešení ešte viac skomplikuje.

VIAC Z ENERGETIKY

© oenergetike.sk

 čom je energetická chudoba iná, ako chudoba zdravotnícka, chudoba bývania, chudoba spotreby a podobne? V ničom! Každá chudoba pramení v prvom rade z nedostatočných príjmov jednotlivcov, rodín, domácností, pramení z nezamestnanosti. Chudoba je vždy chudoba. Ak zaplatím za energie a nekúpim lieky, tak je to chudoba zdravotnícka, ak kúpim lieky a nezaplatím energie, tak je to chudoba energetická. Rozdiel je len v prívlastku. Vyriešia energetickú chudobu energetici? Energetickú chudobu nemôžu prioritne riešiť energetici tak, ako zdravotnícku nemôžu prioritne riešiť zdravotníci. Kto má povinnosť zabraňovať chudobe je štát. Štát tvorí cez legislatívu pravidlá v hospodárskej, daňovej, energetickej, zdravotníckej a aj sociálnej politike. Chudoba je v prvom rade sociálny…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.85 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*