Domov >> OZE >> Obnoviteľné zdroje energie (OZE) a kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) za rok 2012 v číslach
solárne články

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) a kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) za rok 2012 v číslach

Podľa zákona 309/2009 Z.z. je podpora obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla realizovaná povinným výkupom elektriny  prevádzkovateľom distribučnej sústavy  na pokrytie strát. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) stanoví pevnú výkupnú cenu elektriny z OZE/KVET a cenu elektriny na straty. Rozdiel medzi pevnou cenou a cenou elektriny na straty je doplatok, ktorý je  vyplácaný výrobcovi elektriny. Celý tento finančný náklad je realizovaný cez tarifu za prevádzkovanie systému (TPS).

TPS platia všetci odberatelia elektriny a tak sa podpora obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla OZE/KVET rozkladá medzi veľký okruh odberateľov elektriny. Tento systém  má však svoje nedostatky, ktoré sa z roka na rok stupňujú.

Prvým nedostatkom je, že si štát nestanovil  stropné čísla inštalovaných  MW  OZE/KVET.  Druhým nedostatkom bolo stanovovanie výkupných cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Cena je v tomto prípade fixná po dobu 15 rokov. Takto široko nastavená  podpora OZE/KVET  a nie len  na nové zariadenia, ale aj na zariadenia rekonštruované, vyvolala rýchly a nekontrolovateľný rast zdrojov elektriny s nárokom na podporu. Najväčší „boom“ nastal vo fotovoltaike. Novela zákona z apríla 2011 ho  síce hasila, ale inštalovaných MW fotovoltaických elektrárni  z dobrou výkupnou cenou už bolo veľa.

Prvý gombík sa nezapol správne a … výsledky sa dostavili.

Na základe údajov zverejnených na stránke URSO podpora jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla OZE/KVET v roku 2012 bola nasledovná:

Graf 1:  Množstvo elektriny na doplatok v MWh 2012
Množstvo elektriny na doplatok v MWh 2012

Množstvo elektriny na doplatok v MWh 2012

Graf 2:   Výška doplatku v mil. EUR
Výška doplatku v mil. EUR

Výška doplatku v mil. EUR

Graf 3:   Priemerný doplatok (EUR/MWh)
Priemerný doplatok (EUR/MWh)

Priemerný doplatok (EUR/MWh)

V roku 2012 bolo na doplatkoch spolu vyplatených 298,5 mil. EUR z toho na elektrinu z fotovoltaiky 204,8 mil. EUR.

OZE

© oenergetike.sk

 

 

odľa zákona 309/2009 Z.z. je podpora obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla realizovaná povinným výkupom elektriny  prevádzkovateľom distribučnej sústavy  na pokrytie strát. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) stanoví pevnú výkupnú cenu elektriny z OZE/KVET a cenu elektriny na straty. Rozdiel medzi pevnou cenou a cenou elektriny na straty je doplatok, ktorý je  vyplácaný výrobcovi elektriny. Celý tento finančný náklad je realizovaný cez tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). TPS platia všetci odberatelia elektriny a tak sa podpora obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla OZE/KVET rozkladá medzi veľký okruh odberateľov elektriny. Tento systém  má však svoje nedostatky, ktoré sa z roka na rok…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*