Domov >> Teplo >> Výroba tepla v bytovom dome po novom
panelák

Výroba tepla v bytovom dome po novom

V legislatívnom procese je novela zákona o tepelnej energetike 657/2004 Z.z., ktorá obsahuje aj zmeny, ktoré riešia otvorený a nedoriešený problém výroby tepla v bytovom dome a s tým súvisiace povinnosti.

Doplnenie  § 1 o „práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove“ a  o „výrobu tepla v centrálnom zdroji tepla v budove,  v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca budovy rozpočítava vyrobené teplo konečným spotrebiteľom“ vytvára možnosť na definovanie nových práv a  povinností.

Týmto je v zákone prvýkrát zadefinovaná výroba tepla v budove. Ide o také budovy, v ktorých je inštalované zariadenie na výrobu tepla ako napr. kotol, tepelné čerpadlo alebo slnečný kolektor a v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca budovy rozpočítava náklady súvisiace s výrobou tepla konečným spotrebiteľom.

Dodávateľom sa podľa novely stáva aj fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorú sa  vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo koncovému odberateľovi.

Podľa doplneného § 11 sa oznamovacia povinnosť vzťahuje aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú  činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), teda výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.

§ 18 zákona definuje povinnosti dodávateľa, a tým pádom aj povinnosti na výrobu tepla v budove. A to aj  povinnosť  každoročne do 30. apríla oznámiť úradu za predchádzajúci kalendárny rok najmä:

 •       druh a množstvo energie na výrobu tepla,
 •       množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
 •       skutočné náklady na výrobu tepla,
 •       celková podlahová plocha budovy
 •       počet osôb v budove

V praxi to znamená, že ak sa spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) rozhodol alebo sa rozhodne vybudovať si vlastnú kotolňu, bude musieť počítať s tým, že cena tepla už nebude len cena plynu, ale aj všetky skutočné náklady súvisiace s výrobou tepla ako napríklad:

 •          cena investície kotla vrátane montáže
 •          úroky z úveru
 •          náklady na povinné odborné prehliadky
 •          revízie a skúšky kotla
 •          mzdy na prevádzku vlastnej kotolne
 •          náklady na údržbu
 •          náklady za energie
 •          poplatky za znečistenie ovzdušia

Na jednej strane môže táto zmena vyzerať ako šikanovanie spoločenstiev vlastníkov bytov, ale na druhej strane novela chráni spotrebiteľa tým, že dostane prehľad skutočných nákladov na teplo a TÚV, ktoré  platí  možno len z iných účtov spoločenstva vlastníkov bytov. A v neposlednom rade mu dáva väčšiu istotu bezpečnosti a kvality dodávok tepla a TÚV.

TEPLO

© oenergetike.sk

 legislatívnom procese je novela zákona o tepelnej energetike 657/2004 Z.z., ktorá obsahuje aj zmeny, ktoré riešia otvorený a nedoriešený problém výroby tepla v bytovom dome a s tým súvisiace povinnosti. Doplnenie  § 1 o „práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove“ a  o „výrobu tepla v centrálnom zdroji tepla v budove,  v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca budovy rozpočítava vyrobené teplo konečným spotrebiteľom“ vytvára možnosť na definovanie nových práv a  povinností. Týmto je v zákone prvýkrát zadefinovaná výroba tepla v budove. Ide o také budovy, v ktorých je inštalované zariadenie na výrobu tepla ako…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.88 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*