Domov >> Teplo >> Kto je v skutočnosti diskriminovaný?

Kto je v skutočnosti diskriminovaný?

Vo vládnom materiáli LEX KORONA sa objavila aj novela zákona o tepelnej energetike. Cieľ novely:  odstrániť diskrimináciu individuálneho vykurovania oproti centrálnemu. Nakoniec bola stiahnutá, ale …

Pozrime sa bližšie, ktorý spotrebiteľ vo vykurovaní je diskriminovaný a ktorý je naopak zvýhodňovaný. Na centrálne zdroje tepla a následne potom aj na spotrebiteľov tepla sa vzťahuje množstvo zákonov a vyhlášok, ktoré im ukladajú povinnosti (zákon o tepelnej energetike, zákon o energetike, zákon o ovzduší, zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, zákon o regulácii, zákon o metrológii, zákon o poplatkoch za znečistenie ovzdušia atď. ).

Napríklad environmentálne povinnosti sú stanovené len pre výrobcov tepla v stredných a veľkých zdrojoch znečistenia, teda pre zdroje CZT – tie museli povinne nainvestovať stovky miliónov eur do ochrany ŽP, a to samozrejme navyšuje ceny tepla v systémoch CZT, pretože ekologické teplo je drahšie ako neekologické teplo. Výsledok – ovzdušie okolo teplárne je čistejšie ako ovzdušie na dedinách, to je fakt.

Individuálne zdroje tepla nie sú takýmito povinnosťami zaťažené – zdroje do 300 kW nemusia plniť takmer nič, len pri kúpe kotla, ktorý musí spĺňať tzv. ekodizajn, t.j. parametre stanovené normami alebo po spustení do užívania, už nemusí absolvovať nič, žiadne exaktné merania, čo vypúšťa do ovzdušia. Obyčajné auto chodí povinne na emisné kontroly, kde exaktne meraním posúdia či spĺňa alebo nespĺňa limity stanovené výrobcom.

Stredné a veľké zdroje platia poplatky za znečistenie ovzdušia, individuálne neplatia. Myslíte si, že individuálne neznečisťujú ovzdušie? Znečisťujú a oveľa viac ako centrálne, avšak neplatia nič.

Individuálne zdroje nemusia byť „účinné“ v zmysle smernice o energetickej efektívnosti, t.j. žiadna povinnosť vyrábať teplo v KVETe, žiadna povinnosť vyrábať teplo z OZE. Centrálnym zdrojom to legislatíva prikáže, individuálnym zdrojom legislatíva ponúka dotácie na OZE a ak povedia nechcem, tak sa nič nestane, centrálny zdroj však ale musí.

Centrálne zdroje platia „uhlíkovú daň“, individuálni „uhlíkovú daň“ neplatia. Cena povoleniek CO2 sa premieta do ceny tepla, ale len v CZT, lebo individuálni sú oslobodení od platby za uhlík, resp. za nich uhlík platí štát.

Centrálne zdroje musia overovať hospodárnosť zariadení, individuálni nemusia. Individuálni síce tvrdia, že majú vysoké účinnosti pri výrobe tepla, ale neviem ako k tomu prišli, lebo oni nemerajú množstvo vyrobeného tepla, jediné čo vedia je, koľko m3 plynu minuli, ale bez toho, že zmeriam koľko tepla som z neho vyrobil, nemôžem hovoriť o nejakej účinnosti.

CZT musí mať energetické audity, individuálni nemusia, CZT musí mať a overovať meracie zariadenia, na teplo, na teplú vodu, na vodu – individuálni nemusia, resp. ich ani nemajú. Jediné, čo merajú je množstvo plynu, a to na plynomeri, ktorý patrí distribučke plynu, takže s ním nemajú žiadne náklady. 

CZT musia objednávať distribučné kapacity plynu – individuálni nemusia, CZT má štandardy kvality, a ak sa nedodržia, nastáva pokuta. Individuálni nemajú nič, spotrebiteľ sa môže ísť sťažovať tak na Lampáreň, ak nemá teplo, resp. teplú vodu v požadovanej kvalite. A tak sa dá pokračovať ďalej.

Brusel a následne štát sa nepýta spotrebiteľov z centrálneho zdroja či chcú byť „účinní“, jednoducho to legislatívou predpíše, ale tzv. účinné CZT, to stojí veľké peniaze, to sú investície do moderných technológií, kombinovanej výroby elektriny a tepla, OZE. Centrálnym systémom sa predpíše, že musí zvyšovať podiel OZE o + 1% za rok, to stojí peniaze, to sú investície do moderných technológií, centrálnym zdrojom predpíšu kupovať CO povolenky. A toto všetko má negatívny vplyv na cenu tepla.

Pýtal sa niekto spotrebiteľov z CZT, či sa chcú veľkou mierou podieľať na čistom ovzduší na sídlisku, v meste – jednoducho zákonom predpísali, čo zdroje CZT musia spĺňať, čo sa týka enviromentu, a samozrejme to má negatívny vplyv na cenu tepla.

Suma sumárum: 1,8 milióna obyvateľov zásobovaných teplom zo systémov centrálneho zásobovania teplom sa podieľa na čistom ovzduší v oblasti vykurovania, podieľa sa na znižovaní uhlíka, podieľa sa na zvyšovaní OZE a 3,6 mil. obyvateľov, ktorí sa nemusia podieľať na ničom, je vraj diskriminovaných.

Opak je pravdou a v zahraničí to chápu a spotrebiteľom tepla z CZT diskrimináciu znižujú, napr. nižšou sadzbou DPH na teplo z CZT, alebo povinným pripájaním na CZT a tým znižovaním ceny tepla, avšak u nás sú títo spotrebitelia trestaní.

©oenergetike.sk

Vo vládnom materiáli LEX KORONA sa objavila aj novela zákona o tepelnej energetike. Cieľ novely:  odstrániť diskrimináciu individuálneho vykurovania oproti centrálnemu. Nakoniec bola stiahnutá, ale ... Pozrime sa bližšie, ktorý spotrebiteľ vo vykurovaní je diskriminovaný a ktorý je naopak zvýhodňovaný. Na centrálne zdroje tepla a následne potom aj na spotrebiteľov tepla sa vzťahuje množstvo zákonov a vyhlášok, ktoré im ukladajú povinnosti (zákon o tepelnej energetike, zákon o energetike, zákon o ovzduší, zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, zákon o regulácii, zákon o metrológii, zákon o poplatkoch za znečistenie ovzdušia atď. ). Napríklad environmentálne povinnosti sú stanovené len pre výrobcov tepla v stredných a veľkých zdrojoch znečistenia, teda pre zdroje CZT - tie museli…
Hodnotenie článku
Kto je v skutočnosti diskriminovaný?
User Rating: 0.8 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*