Domov >> OZE >> Stojíme na prahu nového systému podpory výroby energie z OZE a KVET
kukuričné-pole-oEnergetike

Stojíme na prahu nového systému podpory výroby energie z OZE a KVET

Dnešný systém podpory výroby energie z OZE spočíva v podstate z povinného výkupu elektriny distribučnými spoločnosťami na straty a z doplatku, ktorého výška je rozdiel medzi pevnou cenou elektriny stanovenou URSO a cenou elektriny na straty.

Celá podpora výroby energie OZE a KVET je zavesená len na elektrine.

Výška ceny elektriny na straty stanovená URSO je závislá od trhovej ceny elektriny. Ak je trhová cena elektriny nízka, čoho sme svedkami dnes, tak aj cena elektriny na straty je nízka. O čo je nižšia cena elektriny na straty, o to je vyšší doplatok k cene elektriny, ktorý je obsiahnutý v TPS a tým pádom v konečnej cene elektriny. V roku 2013 doplatok k cenám predstavoval 343,5 mil. EUR.

Ak by cena elektriny v budúcnosti na trhu rástla, balík objemu doplatku oproti dnešnému stavu by bol menší, pretože by bola vyššia cena elektriny na straty.

Distribučné spoločnosti v roku 2014 nemali dať kladnú odpoveď ani na jednu žiadosť o pripojenie nového zdroja. Rok 2014 by mal byť pre odhad vyrobenej elektriny z OZE a KVET najobjektívnejší. Mal by byť jasný počet zdrojov a výroba elektriny z OZE a KVET by mala atakovať strop.

Veľká neznáma v súčasnom systéme podpory OZE

V roku 2013 bolo z OZE a KVET vyrobených 3 837 tis. MWh elektriny s nárokom na doplatok. Je to o 495 tis. MWh elektriny na doplatok viac ako v roku 2012. Výrobcovia elektriny z OZE a KVET majú pevnú cenu garantovanú na 15 rokov. Kto však dnes vie odhadnúť ceny elektriny do budúcna a tým pádom aj výšku doplatku? Veľa neznámych v súčasnom systéme podpory.

Ak k neznámym pridáme, čo bude so zdrojmi energie, ktoré vyrábajú bez nároku na doplatok, čo bude s dnešnými zdrojmi OZE a KVET po 15tich rokoch, keď už nebudú mať nárok na podporu, čo bude s trhom elektriny, ak sa spustí do prevádzky 3. a 4. blok JE Mochovce atď, tak si dnešný systém podpory OZE a KVET žiada zmenu.

OZE

© oenergetike.sk

nešný systém podpory výroby energie z OZE spočíva v podstate z povinného výkupu elektriny distribučnými spoločnosťami na straty a z doplatku, ktorého výška je rozdiel medzi pevnou cenou elektriny stanovenou URSO a cenou elektriny na straty. Celá podpora výroby energie OZE a KVET je zavesená len na elektrine. Výška ceny elektriny na straty stanovená URSO je závislá od trhovej ceny elektriny. Ak je trhová cena elektriny nízka, čoho sme svedkami dnes, tak aj cena elektriny na straty je nízka. O čo je nižšia cena elektriny na straty, o to je vyšší doplatok k cene elektriny, ktorý je obsiahnutý v TPS a tým pádom v konečnej cene elektriny. V roku 2013 doplatok k cenám predstavoval 343,5…
Hodnotenie článku

Sumár : Všetky vaše hlasy

User Rating: 4.12 ( 7 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*