Domov >> Plyn >> Na reorganizácii skupiny SPP štát poriadne prerobil!
Na reorganizácii skupiny SPP štát poriadne prerobil!
Víťazom reorganizácie skupiny SPP nie je štát, ale nový akcionár (Thawt Hawthje - Flickr - CC)

Na reorganizácii skupiny SPP štát poriadne prerobil!

Na jeseň tohto roku sa vláda rozhodla kúpiť 49% akcií SPP, obchodníka s plynom. Urobila tak na základe Uznesenia vlády SR k Informácii o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zo dňa 4.septembra 2013.

Odvtedy sa snaží verejnosť presvedčiť, že tento krok je výhodný pre štát. Ak si však pozorne prečítame predmetný materiál, zistíme, že opak je pravdou.

V samotnom  vládnom materiáli sa konštatuje, že vplyvom konkurenčného prostredia postupne klesal trhový podiel SPP vo všetkých segmentoch zákazníkov, najmä však u veľkých priemyselných odberateľov. Toto má za následok pokles objemov plynu, ktoré je SPP schopné predať na domácom trhu:

Tabuľka: SPP – predaj plynu

2010

2011

2012

mld. m3

4,7

4,3

3,6

V roku 2008 uzatvorilo SPP kontrakt s kľúčovým   dodávateľom plynu na dodávku plynu do roku 2028.

Z kontraktu vyplýva záväzok SPP zaplatiť dodávateľovi určité množstvo plynu bez ohľadu na to, či bol daný plyn zo strany SPP odobratý alebo nie. Pre SPP je kontrakt nevýhodný aj preto, že nákupná cena plynu je zazmluvnená na dlhé obdobie v cene, ktorá je oveľa vyššia ako jeho trhová cena. Tento rozdiel cien ide na vrub plynární. SPP sa tak ocitá v pasci, a to doslovne.

„Je reálne predpokladať, že už súčasný výrazný tlak na marže bude pokračovať a trhový podiel SPP bude klesať

    konštatuje sa v materiáli vlády, v ktorom sa okrem iného uvádza, že na základe informácií manažmentu SPP existuje riziko vykázania straty v roku 2013 aj 2014 v prípade nedosiahnutia adekvátnej úpravy nákupnej ceny plynu a zároveň udržania  súčasnej úrovne cien plynu pre domácnosti, ako aj z dôvodu z histórie pokračujúcich nevýhodných kontraktov v oblasti skladovania.

Ďalším rizikom, ktoré sa spomína, sú bývalí zahraniční akcionári SPP GDF a E.ON. Títo majú veľmi dobrý prehľad o podnikaní SPP, zákazníckom portfóliu, ziskovosti v jednotlivých segmentoch odberateľov plynu a v neposlednom rade detailné informácie o nákupnom kontrakte s dodávateľom plynu. Tieto znalosti trhu a spoločnosti im dávajú konkurenčnú výhodu v prípade ich vstupu na trh s dodávkou plynu na Slovensku. Pre samotné SPP by to bolo ďalšie zhoršovanie pozície na domácom trhu.

Ako argumenty pre kúpu SPP (obchodníka s plynom) sa v materiáli uvádza zjednodušenie rozhodovania, zvýšenie flexibility v riadení, plná kontrola nad cenami plynu pre všetkých zákazníkov a „uvoľnenie“ hodnoty uskladneného plynu v zásobníkoch prostredníctvom predaja tohto plynu v rokoch 2013 a 2014 vo výške asi 150 mil. EUR.

Pozrime sa bližšie na spomínane argumenty. Po prvé, príjem SPP predajom zásob plynu (cca 150 mil. EUR) zo zásobníka nie je reálny preto, lebo by sa musel zlikvidovať podzemný zásobník plynu. A ak sa z neho vyťaží rezervný plyn, zásobník je natrvalo zlikvidovaný.

Zásobníky slúžia ako akumulačná nádoba – v lete, keď je spotreba plynu nízka, sa do nich plyn natláča a v zime sa z nich opačne vyčerpáva. Tým je zabezpečený rovnomernejší odber plynu po celý rok, čo má vplyv na cenu plynu, ktorý SPP kupuje od Gazpromu. Súčasne slúžia zásobníky ako rezerva v prípade odstavenia plynu z Ruska. Preto neverím, že by štát nechal tento zásobník zlikvidovať.

Po druhé, kontrakt na 20 rokov podpísaný v roku 2008, ktorý je dnes zjavne nevýhodný, podpísala spoločnosť SPP, teda všetci akcionári. Aj na stratách z tohto kontraktu sa doteraz podieľali všetci akcionári, teda štát aj investori v pomere k vlastníctvu akcií. Po reorganizácii skupiny spoločnosti SPP sa na stratách plynúcich z tohto kontraktu a regulácie bude podieľať už len štát. Ak sa ročne vyšplhajú straty na zhruba 50 mil. EUR, tak za 15 rokov (do konca platnosti zmluvy) môže kumulovaná strata dosiahnuť až 750 mil. EUR.

Navyše, v dôsledku zle nastavenej regulácie len v roku 2012 vznikla SPP strata v regulovanom segmente domácnosti vo výške 76 mil. EUR. Od 1. 1. 2013 je zavedená regulácia aj v časti segmentu Malé podnikanie a organizácie. SPP mimo iného vystupuje aj ako dodávateľ poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie podlieha tiež cenovej regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Víťazom takejto reorganizácie teda už vonkoncom nie je štát, ale nový akcionár, ktorý len touto transakciou získal zhruba 370 mil. EUR. Touto čiastkou by sa totiž ako akcionár podieľal na strate SPP.

PLYN

© oenergetike.sk

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Gazprom od Thawt Hawthje je licencovaný pod CC BY 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
a jeseň tohto roku sa vláda rozhodla kúpiť 49% akcií SPP, obchodníka s plynom. Urobila tak na základe Uznesenia vlády SR k Informácii o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zo dňa 4.septembra 2013. Odvtedy sa snaží verejnosť presvedčiť, že tento krok je výhodný pre štát. Ak si však pozorne prečítame predmetný materiál, zistíme, že opak je pravdou. V samotnom  vládnom materiáli sa konštatuje, že vplyvom konkurenčného prostredia postupne klesal trhový podiel SPP vo všetkých segmentoch zákazníkov, najmä však u veľkých priemyselných odberateľov. Toto má za následok pokles objemov plynu, ktoré je SPP schopné predať na domácom trhu: Tabuľka: SPP - predaj…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.8 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*