Domov >> OZE >> STOP výrobe elektriny z OZE a VU KVET
Značka STOP, kukurica, kukuričné pole

STOP výrobe elektriny z OZE a VU KVET

Distribučné spoločnosti, Západoslovenská distribučná, a.s. ZSE-D, Stredoslovenská distribučná, a.s. SSE-D a Východoslovenská distribučná, a.s., VSE-D sa svojim rozhodnutím z decembra 2013 rozhodli o konci OZE a VU KVET na Slovensku.

SSE – distribúcia, a.s. už v januári 2013 na základe aktuálneho množstva pripojených zdrojov a očakávaného vývoja rozhodla o pozastavení prijímania žiadostí o pripojenie nových zdrojov. Pre objektívne posúdenie schopnosti SSE-D plniť si zákonné povinnosti potrebovala kvalifikované prepočty a vypracovanie odbornej štúdie ohľadne vplyvu pripájaných zdrojov na celkovú kvalitu dodávky elektrickej energie v distribučnej sústave:

„Na základe záverov štúdie bude prijímanie žiadostí obnovené, alebo bude pred obnovením prijímania žiadostí potrebné realizovať príslušné technické opatrenia v distribučnej sústave“, píše sa v zdôvodnení SSE-D.

V decembri 2013 prijímanie žiadostí o pripojenie SSE-D však opäť obnovila, aby ich po mesiaci opäť stopla s tým istým zdôvodnením, ako v januári 2013, t.j. potreba kvalifikovaných prepočtov a vypracovanie odbornej štúdie. Koľko štúdií a v akej časovej frekvencii si bude SSE-D dávať vypracovávať, aby mohla pravidelne prijímanie žiadostí obnovovať a zatvárať, sa v stanovisku neuvádza.

Ostatné distribučné spoločnosti v decembri rozhodli o pozastavení prijímania žiadostí a ako dôvody uvádzajú nutnosť analýzy vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny, plánovaných zariadení na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť distribučnej sústavy.

Povinnosť pre distribučné spoločnosti

V najbližšej novele zákona pre poriadok a transparentnosť v žiadostiach o pripojení by bolo vhodné zaviesť povinnosť distribučným spoločnostiam zverejňovať prijaté žiadosti o pripojenie vrátane ich vybavenia. Táto povinnosť by mala byť uplatnená aj do minulosti. URSO má už v zákone povinnosť na svojom webovom portáli zverejniť zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu. Slovenská prenosová elektrizačná sústava (SEPS) na svojej stránke napríklad zverejnila priebeh vybavovania žiadostí o pripojenie.

Podľa zákona 309/2009 Z.z. má každý výrobca elektriny s právom na podporu právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

§ 4 v spojení s § 5 zákona, kedy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe požiadavky výrobcu elektriny povinný sústavu rozšíriť dostáva distribučné spoločnosti do právne a finančne nebezpečného stavu.

Distribučné spoločnosti nad zákonom?

Distribučné spoločnosti totiž plošne na celom území Slovenska v jeden mesiac stopli prijímanie žiadostí o pripojenie. Nie individuálne posúdenia žiadostí, ale plošne a naraz na celom Slovensku. V budúcnosti môžu čeliť žalobám o náhradu škody.

Je otázkou prečo distribučné spoločnosti zobrali na seba takéto riziko. Legálnym a správnym spôsobom je na základe podkladov a štúdií distribučných spoločností zmena zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE a VU KVET, ktorá by zohľadňovala všetky technické a ekonomické riziká súčasného stavu distribučných sústav v prípade pripájania nových zariadení na výrobu elektriny. Ak je skutočne ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania sústav je otázkou, prečo distribučné spoločnosti neprikročili k tomuto kroku.

OZE

© oenergetike.sk

istribučné spoločnosti, Západoslovenská distribučná, a.s. ZSE-D, Stredoslovenská distribučná, a.s. SSE-D a Východoslovenská distribučná, a.s., VSE-D sa svojim rozhodnutím z decembra 2013 rozhodli o konci OZE a VU KVET na Slovensku. SSE - distribúcia, a.s. už v januári 2013 na základe aktuálneho množstva pripojených zdrojov a očakávaného vývoja rozhodla o pozastavení prijímania žiadostí o pripojenie nových zdrojov. Pre objektívne posúdenie schopnosti SSE-D plniť si zákonné povinnosti potrebovala kvalifikované prepočty a vypracovanie odbornej štúdie ohľadne vplyvu pripájaných zdrojov na celkovú kvalitu dodávky elektrickej energie v distribučnej sústave: „Na základe záverov štúdie bude prijímanie žiadostí obnovené, alebo bude pred obnovením prijímania žiadostí potrebné realizovať príslušné technické opatrenia v distribučnej sústave“, píše sa…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.85 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*