Domov >> OZE >> Revolúcia v energetike? Bezuhlíková Európa?
Uhlie

Revolúcia v energetike? Bezuhlíková Európa?

Súčasné dianie v energetike, hlavne v súvislosti so zimným energetickým balíkom Európskej komisie (EK), niektorí honosne nazývajú aj revolúciou v energetike. EÚ má byť už v roku 2050 vraj bezuhlíková, teda bez uhlia a plynu. Uhlie a plyn sa tak stali triednym nepriateľom. Je to ale v skutočnosti všade tak?

Pozrime sa napr. na situáciu v plynárenstve. Pripravujú a stavajú sa nové terminály na skvapalnený plyn, napr. Litva pokrýva z neho už 50 % svojej potreby. Poľsko detto, diverzifikuje dodávky z Ruska cez skvapalnený plyn, nahlas sa hovorí aj o novom plynovode z Nórska.

Európska komisia podporuje stovkami miliónov EUR výstavby nových plynovodov v EÚ tak, aby jednotlivé krajiny a tranzity boli poprepájané dostatočnou kapacitou a cez diverzifikáciu zdrojov a trás plynu bola zabezpečená väčšia energetická bezpečnosť.

Nord Stream2, projekt na 25 rokov?

Zapadá do tohto kontextu aj príprava výstavby plynovodu NordStream2 z Ruska priamo do Nemecka? Lebo Nemecko verejne tento projekt podporuje, resp. verejná moc ho označuje len za obchodný projekt spoločností podieľajúcich sa na jeho výstavbe.

Zo strany Nemecka sa to dá chápať, lebo posilňuje tým svoju energetickú bezpečnosť. Pravdepodobne nechcú byť rukojemníkmi medzinárodných vzťahov na trase súčasných plynovodov. A s plynom do budúcna počítajú vo svojom energetickom mixe. Však 50 % elektriny dnes vyrábajú z uhlia.

Plánované odstavenie jadrových blokov do roku 2022 a znižovanie uhlia v energetickom mixe treba v budúcnosti nahradiť. OZE to nespasia, hlavne ak sú závislé na počasí (slnko a vietor). Preto treba mať zdroje, ktoré nie sú závislé na počasí a plyn je palivo oproti uhliu pomerne čisté a hlavne pružné pre výrobu elektriny a aj tepla. Pre budovanie kapacitných mechanizmov, bez ktorých sa OZE nezaobídu, pokiaľ nechceme večery tráviť pri petrolejkách, sa plyn javí ako super riešenie.

Zo slovenského energetického mixu je plyn vytláčaný a v nemeckom bude zohrávať ešte väčšiu úlohu. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku je viac ako 36 000 km distribučných sietí plynu a plyn je skoro v každej obci. Z plynu je vyrábaných viac ako 55 % tepla na vykurovanie.

A Nord Stream 2 je super biznis aj pre Rakúsko, ktoré chce, aby plyn z Nord stream 2 putoval do ich plynového uzla v Baumgartene. K biznisu príde aj český plynový tranzit. A ak sa český tranzit prepojí priamo s rakúskym tranzitom (obídenie Lanžhotu), tak slovenský tranzit bude obídený aj zo západu. Nemeckí, českí a rakúski prepravcovia plynu si mädlia ruky a nám zostávajú iba oči pre plač.

EÚ bude v roku 2050 bezuhlíková – heslo

A do týchto nových obrovských investícií do energetickej plynovej infraštruktúry, aj z peňazí EÚ zaznejú z Bruselu heslá typu, že EÚ bude v roku 2050 bezuhlíková, teda aj bez plynu.

Dá sa týmto heslám veriť? To ozaj niekto investuje miliardy EUR aj z verejných zdrojov do projektov s tak krátkou životnosťou?

Zo slovenského energetického mixu je plyn vytláčaný a v nemeckom bude zohrávať ešte väčšiu úlohu. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku je viac ako 36 000 km distribučných sietí plynu a plyn je skoro v každej obci. Z plynu je vyrábaných viac ako 55 % tepla na vykurovanie. Preto pri prerokovávaní zimného energetického balíka z dielne EK musí byť členským krajinám ponechaná flexibilita pri jeho aproximácií do národnej legislatívy.

Energetika a jej infraštruktúra je v každej členskej krajine iná. Kopíruje možné danosti každej krajiny. Nie každý má geotermálnu energiu na každom kroku, ani severné moria s vetrom 365 dní do roka a podobne. Príprava a nastavenie legislatívneho prostredia a pravidiel v každej členskej krajine musia byť také, aby obyvatelia, priemysel či služby mali energiu bezpečnú, ekologickú a za prijateľnú cenu.

A toto je úlohou a povinnosťou štátu. V prípade akejkoľvek energetickej núdze, akéhokoľvek nárastu ceny energií sa svojim občanom zodpovedá štát, nie Európska komisia, ani Európsky parlament.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

©oenergetike.sk

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Coal od oatsy40 je licencovaný pod CC BY 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
Súčasné dianie v energetike, hlavne v súvislosti so zimným energetickým balíkom Európskej komisie (EK), niektorí honosne nazývajú aj revolúciou v energetike. EÚ má byť už v roku 2050 vraj bezuhlíková, teda bez uhlia a plynu. Uhlie a plyn sa tak stali triednym nepriateľom. Je to ale v skutočnosti všade tak? Pozrime sa napr. na situáciu v plynárenstve. Pripravujú a stavajú sa nové terminály na skvapalnený plyn, napr. Litva pokrýva z neho už 50 % svojej potreby. Poľsko detto, diverzifikuje dodávky z Ruska cez skvapalnený plyn, nahlas sa hovorí aj o novom plynovode z Nórska. Európska komisia podporuje stovkami miliónov EUR výstavby nových plynovodov v EÚ tak, aby jednotlivé krajiny a tranzity boli poprepájané…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*