Domov >> Viac z energetiky >> Energetická politika Slovenska schválená
zásoby drevoštiepky

Energetická politika Slovenska schválená

Vláda SR schválila novú Energetickú politiku (EP). V časti obnoviteľných zdrojov nová EP ustupuje od podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Prioritou v nasledujúcom období bude využívanie OZE, najmä biomasy na výrobu tepla.

Nová Energetická politika predpokladá zmenu zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE. Pri novelizácii zákona by sa mali zohľadniť výhody a nevýhody doterajšieho systému podpory. Nová legislatíva by mala vytvárať tlak na znižovanie nákladov podpory a v prípade biomasy na jej efektívnejšie využívanie. Podpora by sa mala zameriavať najmä na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s elektrickým výkonom do 5 MW.

Pri kombinovanej výrobe z OZE sa pri schvaľovaní projektov má prihliadať v kontexte dosiahnutia a udržania maximálnej energetickej efektívnosti centrálneho zásobovania teplom.

 Vo fotovoltaike ku konca roka 2013 podľa EP dosiahol inštalovaný výkon 537 MW. Do roku 2020 by sa úplne mala decentralizovať výroba elektriny zo slnečnej energie, ktorá by mala slúžiť len na pokrytie energetických potrieb budov. Energetická politika predpokladá ústup od schémy podpory formou výkupných cien.

 Celé znenie Energetickej politiky si môžete stiahnuť tu:

láda SR schválila novú Energetickú politiku (EP). V časti obnoviteľných zdrojov nová EP ustupuje od podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Prioritou v nasledujúcom období bude využívanie OZE, najmä biomasy na výrobu tepla. Nová Energetická politika predpokladá zmenu zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE. Pri novelizácii zákona by sa mali zohľadniť výhody a nevýhody doterajšieho systému podpory. Nová legislatíva by mala vytvárať tlak na znižovanie nákladov podpory a v prípade biomasy na jej efektívnejšie využívanie. Podpora by sa mala zameriavať najmä na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s elektrickým výkonom do 5 MW. Pri kombinovanej výrobe z OZE sa pri schvaľovaní projektov má prihliadať v kontexte dosiahnutia a udržania…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.68 ( 3 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*