Domov >> Teplo >> Náklady na vykurovanie by nemali budúci rok vzrásť
mráz v zime

Náklady na vykurovanie by nemali budúci rok vzrásť

Náklady na vykurovanie pre domácnosti, ale aj ostatných odberateľov, by sa v budúcom roku nemali zvyšovať. Udržanie stabilných cien aj v nasledujúcich rokoch závisí podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) od stabilnejšieho odberateľského a legislatívneho prostredia.

V roku 2015 by slovenskí spotrebitelia, ktorí odoberajú teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), nemali v priemere platiť za teplo viac než v tomto roku. „Celkové náklady za dodávku tepla pre domácnosti, ale aj ostatných odberateľov, by sa mali pohybovať na úrovni tohto roku,“ uviedol Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT.

Odhad vychádza z cenových návrhov, ktoré členovia SZVT predložili na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa Obšivaného sa priemerné náklady na teplo v budúcom roku podarí udržať aj napriek predpokladu, že priemerná spotreba tepla sa zníži o zhruba 3 percentá.

Na Slovensku zabezpečujú systémy CZT teplo pre viac ako 1,8 milióna obyvateľov v 650-tisíc domácnostiach v približne 16.100 bytových domoch. Podľa Obšivaného potrebuje centrálne vykurovanie stabilné odberateľské a legislatívne prostredie. Výrobcovia tepla kritizujú najmä súčasné nastavenie regulácie. „Ak majú zabezpečiť všetky výhody pre domácnosti, potrebujú mať vytvorené optimálne podmienky na prevádzku a rozvoj tepelných sústav,“ doplnil šéf SZVT.

Vláda SR v marci schválila novelizovaný zákon o tepelnej energetike. Jedným z cieľov novely je stabilizovať odbery tepla, a tým aj cenu pre spotrebiteľov. V budúcnosti prijímané regulačné pravidlá pre výrobu a distribúciu tepla by sa podľa šéfa SZVT mali týchto cieľov držať. „Ak budú na to vytvorené podmienky, nie je problém pomôcť plniť ciele, ktoré si v oblasti bezpečnosti, efektívnosti, ekológie a cenovej dostupnosti stanovil pre dodávku tepla aj štát v aktuálnej Energetickej politike SR,“ uzavrel Obšivaný.

TEPLO

©oenergetike.sk

áklady na vykurovanie pre domácnosti, ale aj ostatných odberateľov, by sa v budúcom roku nemali zvyšovať. Udržanie stabilných cien aj v nasledujúcich rokoch závisí podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) od stabilnejšieho odberateľského a legislatívneho prostredia. V roku 2015 by slovenskí spotrebitelia, ktorí odoberajú teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), nemali v priemere platiť za teplo viac než v tomto roku. „Celkové náklady za dodávku tepla pre domácnosti, ale aj ostatných odberateľov, by sa mali pohybovať na úrovni tohto roku,“ uviedol Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT. Odhad vychádza z cenových návrhov, ktoré členovia SZVT predložili na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.62 ( 3 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*