Domov >> Viac z energetiky >> Budú spotrebitelia tepla zo systémov CZT cez platbu za uhlík napĺňať rozpočet EÚ?
Tepelná energetika a jej špecifiká
Tepelná energetika a jej špecifiká

Budú spotrebitelia tepla zo systémov CZT cez platbu za uhlík napĺňať rozpočet EÚ?

Portál euractiv.sk uverejnil, že európsky rozpočet má byť spolufinancovaný odvodom z príjmov z EÚ ETS a že Slovensko to môže vyjsť za sedem rokov až na pol miliardy eur.

Celý systém obchodovania s emisnými povolenkami, zavedený Bruselom,  je značne komplikovaný. Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ (EU ETS)  (slengovo „trh“ s „uhlíkom“) sa riadi Smernicou EP a Rady 2003/87/ES, z 13.októbra 2003, kedy sme ešte neboli v EU a dnes už aj jej novelou, Smernica EP a Rady  2018/410.

  1. fáza obchodovania s emisiami 2005 – 2008 – bola neúspešná,  cena povoleniek nízka, spadla z 30€  až na 0 €/tona  – neefektívnosť systému, …
  2. fáza obchodovania s emisiami 2008 – 2012 – neúspešná,  cena povoleniek nízka, spadla z 30€       na 10 €  €/tona  – neefektívnosť systému, …
  3. fáza obchodovania s emisiami 2013-2020 – neefektívnosť systému, nadbytok povoleniek, nízka cena cca 4 – 7 €/tona

EU ETS je vraj založený na trhovom princípe, ale trh v EU nefunguje v ničom, trhom sa to všetko len moderne nazýva. Ak by sme to nazvali pravým menom, tak je to riadené hospodárstvo  a  môj osobný názor – zle riadeným hospodárstvom. Vraj liberalizácia, ale je stále viac a viac regulácie…tak si potom človek vyber, čo to je . Pokiaľ  sa „prúsery“ či neúspechy nenazvú pravým menom, ale nazvú sa a tiež  prezentujú ako  výzvy, tak sa regulácia bude prehlbovať.

Európska rada sa v októbri 2014 zaviazala znížiť celkové emisie skleníkových plynov únie do roku 2030 o minimálne o 40 % v porovnaní s rokom 1990 . Ale keďže trh nefunguje, tak mu treba pomôcť a prijala sa Smernica EP a Rady  2018/410,  ktorá mení pôvodnú smernicu 2003/87/ES s cieľom „zlepšiť“ nákladovo-efektívne znižovanie emisií a zvýšiť investície do nízkouhlíkových technológií.  EK zverejnila parametre  pre 4. fázu obchodovania. A výsledok?  EK znížila  počet povoleniek, nastal čas skupovania povoleniek tými, čo na to mali peniaze, lebo v tom videli  zaujímavý investičný inštrument a cena povoleniek vyletela už v poslednom štvrťroku  2018 na  25 – 27 €/tona.

Čo priniesol a ešte prinesie rast cien povoleniek pre spotrebiteľa?  Zvyšovanie cien elektriny a tepla, lebo náklady na nákup povoleniek sú súčasťou ceny a menšiu konkurencie schopnosť slovenského priemyslu. 

Systém EU ETS bol budovaný s ambíciou vracať finančné prostriedky získané z nákupu a predaja povoleniek späť do systému, investovať do nízkouhlíkových technológií a znižovať tak uhlíkovú stopu a prispieť k napĺňaniu enviro cieľov EU. Realita bude však iná, mimo možností používania peňazí z EU ETS aj mimo hraníc únie. Hrozí, že sa z nich bude financovať aj prevádzka Bruselu.

Potom stojí za uváženie, načo budovať a prevádzkovať komplikovaný a drahý systém obchodovania s povolenkami, keď stačí zaviesť celoeurópsku daň na napĺňanie rozpočtu. Ale daň, tá by sa ťažšie voličom predávala, a  tak sa uhlíková daň nazvala „bojom“ s klimatickými zmenami.

VIAC Z ENERGETIKY

©oenergetike.sk

Portál euractiv.sk uverejnil, že európsky rozpočet má byť spolufinancovaný odvodom z príjmov z EÚ ETS a že Slovensko to môže vyjsť za sedem rokov až na pol miliardy eur. Celý systém obchodovania s emisnými povolenkami, zavedený Bruselom,  je značne komplikovaný. Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ (EU ETS)  (slengovo „trh“ s „uhlíkom“) sa riadi Smernicou EP a Rady 2003/87/ES, z 13.októbra 2003, kedy sme ešte neboli v EU a dnes už aj jej novelou, Smernica EP a Rady  2018/410. fáza obchodovania s emisiami 2005 – 2008 – bola neúspešná,  cena povoleniek nízka, spadla z 30€  až na 0 €/tona  – neefektívnosť systému, ... fáza obchodovania s emisiami 2008 –…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*