Domov >> Viac z energetiky >> Komunálny odpad na Slovensku je časovaná bomba
kôš odpadkový

Komunálny odpad na Slovensku je časovaná bomba

V roku 2011 vzniklo v SR celkom 1 766 990 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 327 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V SR dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov, takmer 70 % u odpadov mimo komunálnych a takmer 75 % u komunálnych odpadov.

Energia z komunálnych odpadov

Európska únia vyzýva národné štáty na prijatie opatrení na redukciu množstva biologicky odbúrateľného odpadu smerujúceho na skládky. Ukladanie takéhoto odpadu na skládky považuje EÚ za neakceptovateľné. Preto by národné štáty mali vypracovať národné stratégie na redukciu odpadu smerujúceho na skládky.

Nikto nepochybuje, že komunálny odpad obsahuje aj energiu, ktorá končí na skládkach, z ktorých vyteká voda a unikajú plyny. Skládka je potom ako konzerva komunálneho odpadu, ktorá „sem-tam“ netesní. Nedostatočné energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov je skutočnosťou.

Vládna stratégia o komunálnom odpade

Vláda SR v roku 2010 prerokovala a schválila dokument Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.

V tejto stratégii sa mimo iného píše o zákaze skládkovanie odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných percent od roku 2015. V tejto stratégii sú obsiahnuté aj nasledovné opatrenia:

  • zvýšiť množstvá bioplynu vyrobeného z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a z biologických odpadov minimálne o 20% oproti množstvu bioplynu vyrobenému z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a z biologických odpadov v roku 2010
  • podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z odpadov
  • podporovať výstavbu integrovaných centier na materiálové a energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov

Na to, aby predmetné opatrenia boli realizované, je potrebné pripraviť legislatívne podmienky. Pri dnes platnej legislatíve, ktorá nie je prierezovo prepojená (MŽP, MH, URSO) zostávajú opatrenia len na papieri.

Výsledkom energetického spracovania odpadu bude teplo, elektrina a tuhý odpad. Aby boli projekty životaschopné, je potrebné legislatívne upraviť podmienky a podporu výstavby a prevádzkovania takýchto zariadení tak, aby sa dnešné sadzby poplatku za zber, prepravu a uloženie odpadu nemuseli výrazne zvyšovať.

To predpokladá ekonomicky stabilne umiestniť teplo aj elektrinu.

VIAC Z ENERGETIKY

© oenergetike.sk

roku 2011 vzniklo v SR celkom 1 766 990 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 327 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V SR dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov, takmer 70 % u odpadov mimo komunálnych a takmer 75 % u komunálnych odpadov. Energia z komunálnych odpadov Európska únia vyzýva národné štáty na prijatie opatrení na redukciu množstva biologicky odbúrateľného odpadu smerujúceho na skládky. Ukladanie takéhoto odpadu na skládky považuje EÚ za neakceptovateľné. Preto by národné štáty mali vypracovať národné stratégie na redukciu odpadu smerujúceho na skládky. Nikto nepochybuje, že komunálny odpad obsahuje aj energiu,…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*