Domov >> Teplo >> Domové kotolne a odpájanie sa bytov od CZT
Centrálne kúrenie

Domové kotolne a odpájanie sa bytov od CZT

Rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome o tom, že sa chcú odpojiť od centrálneho zásobovania tepla (CZT) a zrealizovať si vlastnú kotolňu, je len prvým krokom v procese. Bytový dom je súčasťou celého systému CZT, a teda odpojenie sa dotýka širokého okruhu dotknutých (domov), a teda nielen tých, ktorí sa chcú odpojiť. Orgány, ktoré o tom rozhodujú, musia prihliadať aj na následky odpojenia pre ostatných účastníkov CZT a aj na udržateľnosť, bezpečnosť a ekologickosť zásobovania teplom v danej obci (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike).

Ak by štát a obce pripustili „anarchiu“ v budovaní malých kotolní a odpájaní sa bytových domov od CZT, automaticky by tým dávali súhlas so zvyšovaním ceny tepla pre odberateľov, ktorí ostávajú pripojení v systéme CZT. Vytvorila by sa tak cenová špirála, ktorá by vytláčala cenu tepla stále vyššie a vyššie, až by prevádzka CZT nebola ďalej udržateľná, čo by mohlo viesť až ku kolapsu celého systému CZT. V konečnom dôsledku by na to najviac doplatili sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a  školy, nemocnice či opatrovateľské domovy. Tie by museli postaviť a následne prevádzkovať vlastné zdroje tepla. Ak by na danom sídlisku nebola napr. dostatočná kapacita rozvodov plynu, tak by sa ich problém ešte znásobil.

Realizácia vlastného kotla v byte

Ako analógiu zasahovania do vlastníckych práv majiteľov bytov by som uviedol realizáciu vlastného kotla v byte. Aký postoj by zaujali vlastníci bytov v bytovom dome po vybudovaní domovej kotolne, ak by sa im začali odpájať jednotlivé byty a budovali by si vlastné plynové kotlíky v bytoch?

Počet tých, ktorí prispievajú na náklady tepla z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu by sa zmenšil, investícia do domovej kotolne by sa znehodnotila a cena tepla pre ostatných v bytovom dome by stúpla. Pod týmito nákladmi sú myslené investičné náklady na zdroj tepla, elektrická energia v kotolni, prevádzka, obsluha a údržba kotolne, kontrola a čistenie komínov, prevádzkové revízie, prehliadka regulátora, prehliadka a skúška vykurovacích kotlov, odborná prehliadka tlakových nádob, revízne správy kotolňa, revízia detektorov plynov, poistenie a pod.

Súhlasili by v takomto prípade ostaní vlastníci bytov s odpájaním sa jednotlivcov od domového zdroja tepla? Vlastník bytu aj napriek tomu, že je vlastníkom bytu, toto nemôže zrealizovať bez súhlasu ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome (zákon č. 182/1993 Z. z.).

Môže teda vlastník bytu zamietavé stanovisko ostatných vlastníkov bytov brať ako zasahovanie do jeho vlastníckych práv? Nemôže, toto je „daň“ za to, že v bytovom dome je viac vlastníkov bytov a aj spoločných zariadení a častí bytového domu, kde je vlastník bytu len spoluvlastníkom. Obdobne je to aj v prípade CZT, ktorého súčasťou nie je len bytový dom, ktorý sa chce odpojiť, ale množstvo ďalších bytových domov, ktoré zostávajú na systéme CZT.

Som presvedčený, že vlastníci bytov v bytovom dome by po zrealizovaní vlastnej domovej kotolne nedovolili jednotlivým bytom sa od domového zdroja odpájať a budovať si vlastné bytové zdroje tepla a TÚV.

TEPLO

©oenergetike.sk

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Balzac Fresh Food Distribution Center – Waste Heat od Walmart je licencovaný pod CC BY 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
ozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome o tom, že sa chcú odpojiť od centrálneho zásobovania tepla (CZT) a zrealizovať si vlastnú kotolňu, je len prvým krokom v procese. Bytový dom je súčasťou celého systému CZT, a teda odpojenie sa dotýka širokého okruhu dotknutých (domov), a teda nielen tých, ktorí sa chcú odpojiť. Orgány, ktoré o tom rozhodujú, musia prihliadať aj na následky odpojenia pre ostatných účastníkov CZT a aj na udržateľnosť, bezpečnosť a ekologickosť zásobovania teplom v danej obci (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike). Ak by štát a obce pripustili "anarchiu" v budovaní malých kotolní a odpájaní sa bytových domov od CZT, automaticky by tým dávali súhlas…
Hodnotenie článku
User Rating: 3.75 ( 4 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*