Domov >> Teplo >> Ako to bude s cenami tepla v roku 2023?
Cena tepla na rok 2023

Ako to bude s cenami tepla v roku 2023?

Vláda SR v súvislosti s vysokými cenami energií prijala 28.12.2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje limitný rast ceny tepla (č.464/2022 Z.z.). Týmto nariadením zastropovala cenu tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplo (CZT) pre bytové domy, teda domácnosti. Cena tepla pre rok 2023 bude vyššia maximálne o 20 EUR/MWh.

Následne Ministerstvo hospodárstva 9.1.2023 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie výrobcom tepla na pokrytie rozdielnych nákladov medzi cenou tepla stanoveného úradom pre reguláciu a cenou tepla určenou nariadením vlády. Dotácia pre výrobcu tepla je nutná na pokrytie jeho skutočných nákladov, lebo výrobcovia tepla nakupujú plyn, biomasu za trhové ceny a tie sú premietnuté do ceny tepla určenej regulačným úradom.

Toto opatrenie vlády sa však dotýka len bytových objektov.

Ostatní odberatelia, napr. školy, škôlky, nemocnice, domovy sociálnych služieb, internáty, kultúrne zariadenia, verejné inštitúcie, predajne, ale aj mnohí priemyselní odberatelia dnes však nie sú pod dotačný mechanizmus cien zahrnutí. Sitom podpory zastropovania cien tepla zo systémov CZT sa dokonca prepadli aj byty v objektoch, ktoré nespĺňajú podmienku bytového domu v zmysle platnej legislatívy (objekty, ktoré nemajú najmenej polovicu podlahovej plochy určenú na bývanie).

Začiatkom roka dostali niektoré domácnosti od svojich správcov predpisy mesačných platieb spojených s užívaním bytu a predpis obsahoval ceny tepla na základe ceny určenej regulačným úradom a nie ceny určenej Nariadením vlády. V zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, správu domu vykonáva „spoločenstvo“ alebo „správca“. Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní uhrádzať mesačne vopred.

Je jasné a zákonné, že správca už koncom novembra, najneskôr začiatkom decembra, na základe ceny tepla v budúcom roku stanoví domácnostiam predpis platieb za teplo ako 1/12 z očakávaných ročných nákladov na teplo. Správca totiž už januári musí mať od domácností dostatok peňazí na účte, aby mohol faktúru za január uhradiť.

Problém nie je na strane správcov ani na strane výrobcov tepla, ale na strane vlády, lebo definitívne Nariadenie Vlády SR, ktorým stanovila maximálny nárast ceny pre rok 2023 a to max. o 20 EUR/MWh oproti roku 2022, vláda schválila 28.12.2022 a v Zbierke zákonov vyšlo 30.12.2022.

Správca stanovil nový predpis na rok 2023 na základe ceny stanovenej regulačným úradom. Správca postupoval v zmysle zákona a postupoval zodpovedne. Lebo ak by nemal bytový dom na účte dostatok peňazí, nemohol by zaplatiť výrobcovi tepla za dodávku tepla a ten následne za dodávku plynu. V konečnom dôsledku by mohol ohroziť dodávku tepla pre daný bytový dom.

 

 

Vláda SR v súvislosti s vysokými cenami energií prijala 28.12.2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje limitný rast ceny tepla (č.464/2022 Z.z.). Týmto nariadením zastropovala cenu tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplo (CZT) pre bytové domy, teda domácnosti. Cena tepla pre rok 2023 bude vyššia maximálne o 20 EUR/MWh. Následne Ministerstvo hospodárstva 9.1.2023 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie výrobcom tepla na pokrytie rozdielnych nákladov medzi cenou tepla stanoveného úradom pre reguláciu a cenou tepla určenou nariadením vlády. Dotácia pre výrobcu tepla je nutná na pokrytie jeho skutočných nákladov, lebo výrobcovia tepla nakupujú plyn, biomasu za trhové ceny a tie…
Hodnotenie článku
Ako to bude s cenami tepla v roku 2023?
User Rating: Buď prvým !

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*