Domov >> Viac z energetiky >> URSO a dodávatelia energií poskytujúci nové služby
plyn

URSO a dodávatelia energií poskytujúci nové služby

Niektorí dodávatelia energií – elektriny a plynu pre rok 2015 začali ponúkať dodávku energií v jednom balíku aj s inými službami (pomoc pri haváriách, poruchách spotrebičov, zabuchnutých dverách v domácnosti, lekára na telefón, IT asistenciu, .. atď) .

Táto nová marketingová kampaň spočíva v tom, že ak odberateľ podpíše zmluvu alebo dodatok k existujúcej zmluve aj s ponúkanými službami, tak dostane zľavu z ceny energie. Cena energie regulovaná URSO je tak podmienená odoberaním ďalších služieb zo strany dodávateľa energií.

Obchodné podmienky dodávky elektriny a plynu

Vzájomné vzťahy medzi dodávateľom energie a odberateľom však upravujú obchodné podmienky dodávky elektriny a plynu, ktoré jednotlivým dodávateľom energií schvaľuje v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – URSO.

A tu podľa URSO nastáva problém. Obchodné podmienky neumožňujú spájať v jednej zmluve dodávku energií a poskytovanie služieb nesúvisiacich s dodávkou energií. Dôležité je poznamenať, že tieto služby sú odplatné. Zmluvy sú síce postavené tak, že pol roka, alebo rok sú tieto služby zadarmo, no po uplynutí tejto doby odberateľ za ne platí mimo platieb za energie.

Systém zmlúv na dodávku energií je nastavený tak, že sú uzatvárané na dobu určitú spravidla na rok (2 roky) a ak odberateľ pred uplynutím doby trvania zmluvy písomne neoznámi, že s predĺžením zmluvy nesúhlasí, tak sa zmluva automaticky predlžuje.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke elektriny a plynu pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti sú obchodné podmienky schválené úradom.

Zmluvný systém poskytovania služieb a poistenia týchto služieb obsiahnutý v tej istej zmluve o dodávke energií je však iný. Poistenie služieb a tým pravdepodobne aj dodávka asistenčných služieb sa napr. dojednáva na rozdiel od dodávky energií na dobu neurčitú. Vypovedacie termíny týchto služieb sú iné, ako vypovedacie termíny z dodávky energií.

Ak odberateľ poistenie služieb zakomponované v zmluve o dodávke energií nevypovie pred uplynutím poistného obdobia (spravidla 6 týždňov), tak zmluva poskytovania služieb a poistenia týchto služieb sa automaticky predlžuje.

Rozsah a podmienky poistenia sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne, ktorá poisťuje dodávateľa energií. Vypovedanie poistenia sa riadi z časti Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne a z časti podmienkami uvedenými priamo v zmluve o dodávke energií.

Všeobecné poistné podmienky nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy tak, ako obchodné podmienky schválené URSO.

Zo zmluvy o dodávke energií sa tak stáva právnický hlavolam. Zákon o energetike a obchodné podmienky stanovené URSO sledujú pritom jasnosť a zrozumiteľnosť zmlúv o dodávkach energií pre domácnosti.

Treba si uvedomiť, že sa pohybujeme v regulovanom segmente energií a dodávatelia energií majú desaťtisíce a státisíce odberateľov (domácností), ktoré nemajú právne kancelárie, aby preskúmali úskalia týchto zmlúv.

Tvorba ceny za energie v regulovanom prostredí má svoje jasné pravidlá. Súčasťou platby za energie by nemali byť platby za služby nesúvisiace s dodávkou energií.

Je dobré a správne, že konkurencia v dodávkach energií prináša rôzne cenové ponuky a aj nové služby pre spotrebiteľa. Či je takýto spôsob poskytovania služieb dovolený, či je možné cenové zvýhodnenie dodávky energií podmieniť platením za služby nesúvisiace s dodávkou energií a tento mix priamo zakomponovať do jednej zmluvy o dodávke energií je dnes otázkou preURSO.

Zo strany spotrebiteľa môžu byť tieto služby vítané, ale pre čistotu a prehľadnosť platieb za energie pre domácnosti by mali byť obsahom samostatnej ponuky dodávateľa energií a samostatnej zmluvy.

Inak sa navodzuje dojem, že znížené ceny energií si dodávatelia kompenzujú poskytovaním služieb, ktoré nesúvisia s dodávkou energie.

VIAC Z ENERGETIKY

©oenergetike.sk

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Gas od Tom Page je licencovaný pod CC BY-SA 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
iektorí dodávatelia energií - elektriny a plynu pre rok 2015 začali ponúkať dodávku energií v jednom balíku aj s inými službami (pomoc pri haváriách, poruchách spotrebičov, zabuchnutých dverách v domácnosti, lekára na telefón, IT asistenciu, .. atď) . Táto nová marketingová kampaň spočíva v tom, že ak odberateľ podpíše zmluvu alebo dodatok k existujúcej zmluve aj s ponúkanými službami, tak dostane zľavu z ceny energie. Cena energie regulovaná URSO je tak podmienená odoberaním ďalších služieb zo strany dodávateľa energií. Obchodné podmienky dodávky elektriny a plynu Vzájomné vzťahy medzi dodávateľom energie a odberateľom však upravujú obchodné podmienky dodávky elektriny a plynu, ktoré jednotlivým dodávateľom energií schvaľuje v zmysle zákona č.…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.73 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*