Domov >> Viac z energetiky >> Európska komisia versus URSO
Vlajka Európskej únie EU

Európska komisia versus URSO

Tento týždeň uzrel svetlo sveta Pracovný dokument útvarov Európskej komisie: Správa o krajine, Slovensko 2015. Aj keď tento dokument je pracovným dokumentom útvarov Európskej komisie a nepredstavuje oficiálne stanovisko komisie, ani takéto stanovisko neprejudikuje, je zaujímavé ho čítať.

Systém podpory zelenej energie je v jednotlivých štátoch rôzny

Jednu časť dokumentu tvorí aj Trh s energiou, energetická infraštruktúra a efektívnosť. Táto časť hodnotí systém regulácie sieťových poplatkov v koncovej cene elektriny stanovovaných URSO, transparentnosť regulačného rámca a analýzy determinantov vysokých sieťových sadzieb.

Podľa správy sieťové poplatky stanovené URSO pre priemysel a domácnosti patria medzi najvyššie v EÚ. Konkrétne správa uvádza číslo 0,0665 EUR/kWh, ktoré je druhé najvyššie v EÚ a tretie najvyššie, pokiaľ ide o podiel na konečnej cene elektriny (54,3 %). V správe sa uvádza, že ku kľúčovým otázkam patrí vplyv regulovaných položiek na koncovú cenu elektriny, najmä na dotácie na obnoviteľné zdroje energií a uhlia ako aj vysoké prenosové a možno aj distribučné sadzby.

Aby sme mohli hodnoverne povedať, že slovenské poplatky sú v porovnaní s inými krajinami vysoké ako sa uvádza v správe, tak by sme museli mať analýzu, čo všetko sieťové poplatky obsahujú v iných porovnávaných krajinách. Bez týchto údajov je porovnávanie zavádzajúce a preto je úplne zbytočné sa ním zaoberať.

Podpora zelenej energie je totiž v jednotlivých štátoch rôzna a nie je „zavesená“ len na koncovú cenu elektriny cez sieťové poplatky.

Náklady na zelenú energiu by nemali rásť

Systém podpory obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny v KVET je na Slovensku nastavený zákonom č.309/2009 Z.z. V ňom sa štát v roku 2009 rozhodol, že zelenú energiu nebude podporovať finančne, ale že na podporu zelenej energie sa zložia všetci občania a podnikatelia tým, že náklady sa im premietnu do koncovej ceny elektriny. Tento istý systém podpory štát zvolil aj pri podpore ťažby domáceho uhlia a výroby elektriny v KVET. Práve toto nastavenie podpory v zákone a následných vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstva hospodárstva spôsobilo na Slovensku „nekontrolovateľný“ boom vo výstavbe zariadení na výrobu elektriny z OZE.

Tento systém podpory spôsobil nárast TPS z 2,72 EUR/MWh v roku 2009 na 21,82 EUR/MWh v roku 2015.

URSO v tomto systéme stanovuje svojimi vyhláškami výkupné ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej v KVET. Dnes sa doplatky pohybujú približne na úrovni 350 mil. EUR/rok a prakticky je nemožné ich znížiť. Cena a podpora pre jednotlivé zariadenia je stanovená na 15 rokov. URSO môže znižovať ceny, ale len pre nové zariadenia a tie by už „nemali“ v sieti pribudnúť, lebo je stop stav na pripájanie nových zdrojov do siete.

Tento systém však neznamená, že by sme sa nemali koncovou cenou elektriny zaoberať. Je vysoká, ale nie len z dôvodu podpory OZE. V koncovej cene je teda viac položiek, ktoré je potrebné rozmeniť na drobné, napr. distribúcia a prenos, straty, poplatky za výkon, systémové služby, prevádzkovanie systému, odvod do jadrového fondu a pre obyvateľov samozrejme aj spotrebná daň a DPH.

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

European flag od fdecomite je licencovaný pod CC BY 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
VIAC Z ENERGETIKY

©oenergetike.sk

ento týždeň uzrel svetlo sveta Pracovný dokument útvarov Európskej komisie: Správa o krajine, Slovensko 2015. Aj keď tento dokument je pracovným dokumentom útvarov Európskej komisie a nepredstavuje oficiálne stanovisko komisie, ani takéto stanovisko neprejudikuje, je zaujímavé ho čítať. Systém podpory zelenej energie je v jednotlivých štátoch rôzny Jednu časť dokumentu tvorí aj Trh s energiou, energetická infraštruktúra a efektívnosť. Táto časť hodnotí systém regulácie sieťových poplatkov v koncovej cene elektriny stanovovaných URSO, transparentnosť regulačného rámca a analýzy determinantov vysokých sieťových sadzieb. Podľa správy sieťové poplatky stanovené URSO pre priemysel a domácnosti patria medzi najvyššie v EÚ. Konkrétne správa uvádza číslo 0,0665 EUR/kWh, ktoré je druhé najvyššie…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 2 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*