Domov >> Plyn >> Ukrajina a energetická bezpečnosť Slovenska
Ukrajina-a-energetická-bezpečnosť-Slovenska

Ukrajina a energetická bezpečnosť Slovenska

Plynová kríza v roku 2009 nás zastihla nepripravených. Slovensko po kríze prijalo opatrenia na elimináciu prípadného ďalšieho výpadku dodávok plynu. Z časti diverzifikovalo trasy prepojením sever-juh, prijali sa opatrenia na prevádzku zásobníkov plynu, vybudoval sa nový zásobník, doriešil sa reverzný tok z Českej republiky, posúdila sa možnosť reverzného toku z Rakúska na Slovensko cez Baumgarten …

Rusko tiež nespalo a diverzifikuje prepravné trasy plynu do Európy. Vybudovalo a sprevádzkovalo plynovod Nord Stream a buduje plynovod South Stream. Oba plynovody dosiahnu prepravnú kapacitu Eustreamu.

Nečinná Ukrajina

Kto sa z krízy nepoučil a v tejto veci nekonal, a ak konal tak zle, bola Ukrajina. Svojim nezodpovedným správaním docieľuje budovanie nových prepravných trás a  vyraďovanie vlastnej krajiny z tranzitnej trasy. Vyraďovaním Ukrajiny z prepravy plynu je z prepravy plynu vyraďované aj Slovensko.

(20) Ukrajina-a-energetická-bezpečnosť-Slovenska(2)

Ešte ruský premiér Vladimir Putin s ukrajinskou Júliou Tymošenkovou na tlačovej besede 18teho Januára 2009, krátko po uzavretí dohody a ukončení plynovej krízy v Európe

Diverzifikácia trás plynu teda so sebou prináša aj ekonomické nevýhody. Ročná kapacita prepravnej siete cez Slovensko predstavuje 90 miliárd m3 zemného plynu, čo je asi 15-násobok domácej spotreby plynu na Slovensku. V roku 2011 sme cez Slovensko prepravili 74 miliárd m3 plynu, v roku 2012 už len 56,5 miliardy m3, aj z dôvodu novej prepravnej trasy Nord Stream.

Každá konkurenčná tranzitná rúra, ktorá obchádza Slovensko v konečnom dôsledku síce zvyšuje energetickú bezpečnosť, ale na druhej strane znižuje objem tranzitu plynu a tým aj príjmy štátu, ako akcionára v Eustreame. V roku 2012 bol zisk Eustreamu po zdanení 265,94 mil. EUR.

Ukrajina žiada využiť jednu z rúr tranzitu z východu na západ na tranzit plynu zo západu na východ, teda na Ukrajinu. Na prvý pohľad jednoduché a logické riešenie, ale v skutočnosti ide o riešenie, ktoré sa primárne zaoberá ich vlastnými problémami, bez toho, aby bralo do úvahy zmluvy a záväzky Slovenska s prepravou plynu do Európy a s tým súvisiace možné negatívne dopady pre našu krajinu.

Slovenský prepravca plynu počas celej svojej viac ako 40-ročnej histórie nespôsobil svojim konaním žiadne nepríjemnosti ani východu ani západu.

Preto by v našom prvoradom záujme malo byť to, aby sme zostali predvídateľní a zodpovední partneri na trase prepravy ruského plynu do Európy a dodávky plynu na Ukrajinu riešiť v zhode s východom aj západom.

Energetika čím ďalej tým viac naberá svoj diplomatický rozmer. Dnes už energetická bezpečnosť nie je len o metroch kubickýchprepravovaného plynu a dolároch, ale aj o sile a ume diplomacie.

Foto:     Vladimir Yaitskiy, CCBY-SA 2.0, via Flickr, Jedimentat44, CC BY 2.0, via Flickr

PLYN

© oenergetike.sk

lynová kríza v roku 2009 nás zastihla nepripravených. Slovensko po kríze prijalo opatrenia na elimináciu prípadného ďalšieho výpadku dodávok plynu. Z časti diverzifikovalo trasy prepojením sever-juh, prijali sa opatrenia na prevádzku zásobníkov plynu, vybudoval sa nový zásobník, doriešil sa reverzný tok z Českej republiky, posúdila sa možnosť reverzného toku z Rakúska na Slovensko cez Baumgarten ... Rusko tiež nespalo a diverzifikuje prepravné trasy plynu do Európy. Vybudovalo a sprevádzkovalo plynovod Nord Stream a buduje plynovod South Stream. Oba plynovody dosiahnu prepravnú kapacitu Eustreamu. Nečinná Ukrajina Kto sa z krízy nepoučil a v tejto veci nekonal, a ak konal tak zle, bola Ukrajina. Svojim nezodpovedným správaním docieľuje budovanie nových prepravných trás…
Hodnotenie článku
User Rating: Buď prvým !
cenník portálu

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*