Domov >> OZE >> Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi energie?
vlečka na poli

Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi energie?

Elektriny je na trhu prebytok a po spustení 3 a 4 bloku JE v Mochovciach (približne 1 000 MW) bude prebytok ešte väčší. Medziročný nárast výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie OZE a KVET je +1 000 GWh/rok.

Nízka cena trhovej ceny elektriny, nižšia cena elektriny na straty, vyššia výroba elektriny z OZE a KVET, vyšší doplatok do pevne stanovenej výkupnej ceny elektriny (medziročne + 45 mil. EUR) . Doplatok je skrytý v TPS a spôsobuje finančné problémy distribučným spoločnostiam. To má následne vplyv na koncovú cenu elektriny.

Všetky tieto okolnosti si vyžadujú prehodnotiť nastavený systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby energie a tepla (KVET). Od januára tohto roku všetky distribučné spoločnosti plošne stopli prijímanie žiadostí o pripojenie nových zdrojov elektriny.

Je predpoklad, že tento stav stopnutia pripájaniu bude využitý na prehodnotenie systému podpory OZE a KVET a prípravu veľkej novely, ak nie nového zákona o podpore OZE a KVET.

Najlepším riešením je problémy si vydiskutovať na rôznych fórach, aby sa v pripravovaných zmenách vyvarovalo chýb, ktoré priniesli dnešný, už neudržateľný stav v podpore OZE a KVET.

Otvorená diskusia pod názvom „Koniec bioplynu na Slovensku?“

Dňa 30. septembra 2014 sa Bratislave, v hoteli Premium uskutoční workshop s názvom „Koniec bioplynu na Slovensku?“

Workshop je poriadaný Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Príďte a zapojte sa do otvorenej diskusie, ktorou témy budú napríklad aj:

  • Súčasný legislatívny stav podpory OZE a KVET
  • Výkupné ceny elektriny vyrobenej z OZE a cenová regulácia ÚRSO
  • Porovnanie vývoja
  • Blokujú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Distribúcia – Východoslovenská energetika, a.s. vznik nových bioplynových staníc?
  • Bude SPP – distribúcia, a.s. podporovať biometán?
  • Kto a ako dnes ovplyvňuje podmienky pre bioplyn a biometán

Program ako aj prihlášku na workshop si môžete nájsť TU

OZE

© oenergetike.sk

lektriny je na trhu prebytok a po spustení 3 a 4 bloku JE v Mochovciach (približne 1 000 MW) bude prebytok ešte väčší. Medziročný nárast výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie OZE a KVET je +1 000 GWh/rok. Nízka cena trhovej ceny elektriny, nižšia cena elektriny na straty, vyššia výroba elektriny z OZE a KVET, vyšší doplatok do pevne stanovenej výkupnej ceny elektriny (medziročne + 45 mil. EUR) . Doplatok je skrytý v TPS a spôsobuje finančné problémy distribučným spoločnostiam. To má následne vplyv na koncovú cenu elektriny. Všetky tieto okolnosti si vyžadujú prehodnotiť nastavený systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby energie a tepla (KVET). Od januára…
Hodnotenie článku

Sumár : Všetky vaše hlasy

User Rating: 3.66 ( 11 votes)
cenník portálu

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*