Domov >> Plyn >> Ako sa dá znížiť cena plynu
plyn

Ako sa dá znížiť cena plynu

Cena plynu pre domácnosti po kúpe SPP, a.s. štátom by podľa medializovaných informácií mala klesnúť. V tejto súvislosti je dobré si uvedomiť, z čoho pozostáva koncová cena plynu pre domácnosti.

1. Z ceny plynu ako komodity ku ktorej si obchodníci s plynom pridávajú svoju maržu

SPP, a.s. kupuje plyn od Gazpromu na základe dlhodobej zmluvy. Ostatní obchodníci s plynom nakupujú plyn od rôznych, väčšinou zahraničných dodávateľov plynu. Cena plynu nie je regulovaná. Podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) za rok 2012 približne 90 % plynu pre domácnosti dodávalo SPP. Zostávajúcich približne 10 % plynu dodávali ostaní dodávatelia.

Zoznam ostatných dodávateľov plynu na Slovensku:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.,

ČEZ Slovensko, s.r.o.,

Energetické centrum, a.s.,

Vaša energia s.r.o.,

Slovakia, Energy, s.r.o.,

Energie2, a.s.,

ZSE Energia,a.s.,

Stredoslovenská energetika, a.s.,

Lama Energy, s.r.o.

MAGNA E.A. s. r.o.

Cena komodity tvorí cca 60% z koncovej ceny plynu.

2. Z ceny za prístup do prepravnej siete a z ceny samotnej prepravy plynu

Túto cenu stanovuje URSO priamym určením. Cena je určená na základe porovnania cien za prepravu v ostatných členských štátoch. Prepravu plynu na Slovensko a cez územie Slovenska na európske trhy zabezpečuje spoločnosť Eustream, a.s.

Prepravný systém, ktorý pozostáva z potrubí priemeru 1200/1400 mm a kompresorových staníc je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku. Eustream je najziskovejšia spoločnosť v slovenskom plynárenstve.

3. Z ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a z ceny za poskytovanie podporných služieb (rezervácia plynu v sústave a podobne)

Ceny vo forme taríf stanovuje URSO a to osobitne pre kategóriu odberateľov plynu v domácnosti. Monopolným prevádzkovateľom distribučnej sústavy je SPP – distribúcia, a.s. Zabezpečuje distribúciu zemného plynu k jednotlivým odberateľom prostredníctvom plynovodov. Dĺžka plynovodov je viac ako 32 500 km. Súčasťou plynovodov sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu, ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu. SPP – distribúcia je súčasne aj národným plynárenským dispečingom a vyvažuje celú plynárenskú sieť na Slovensku. Táto cena tvorí približne 37% z koncovej ceny plynu.

4. Z ceny za prístup do zásobníkov plynu a za uskladňovanie plynu

Cenu stanovuje URSO ako maximálnu na základe porovnania cien v ostatných členských štátoch. Zásobníky plynu slúžia na vyrovnávanie rozdielov medzi objemom dodávok plynu a spotrebou plynu. V letnom období slúžia na uskladňovanie plynu (menšia spotreba plynu) a v zimnom na dopĺňanie plynu v sústave, keď je spotreba väčšia ako sú zmluvne dohodnuté dodávky plynu na Slovensko. Zásobníky plynu tiež slúžia ako nástroj bezpečnosti dodávok plynu. Prevádzkovatelia zásobníkov plynu sú POZAGAS a.s., NAFTA a.s.

Z pohľadu tvorby ceny za plyn sú kľúčové dve položky, s ktorými sa „dá“ hýbať. Cena plynu ako komodita vrátane marže obchodníka a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.

Ostatné dve položky sú percentuálne v koncovej cene malé a sú regulované na základe porovnania cien členských štátov. Ich zníženie by znamenalo zníženie cien nie len pre slovenských odberateľov, ale aj odberateľov mimo Slovenska a súčasne by mal negatívny dopad na hospodárenie spoločností Eustream, Pozagas a Nafta. Eustream minulý rok cez Slovensko prepravil približne 59 miliárd m3 plynu. Domáca ročná spotreba plynu je len asi 5 miliárd m3. V rukách štátu je ešte aj výška DPH.

PLYN

© oenergetike.sk

..za fotky ďakujeme

..za fotky ďakujeme

Gas od Tom Page je licencovaný pod CC BY-SA 2.0 @12/2018 //pridaná vrstva na originál
Cena plynu pre domácnosti po kúpe SPP, a.s. štátom by podľa medializovaných informácií mala klesnúť. V tejto súvislosti je dobré si uvedomiť, z čoho pozostáva koncová cena plynu pre domácnosti. 1. Z ceny plynu ako komodity ku ktorej si obchodníci s plynom pridávajú svoju maržu SPP, a.s. kupuje plyn od Gazpromu na základe dlhodobej zmluvy. Ostatní obchodníci s plynom nakupujú plyn od rôznych, väčšinou zahraničných dodávateľov plynu. Cena plynu nie je regulovaná. Podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) za rok 2012 približne 90 % plynu pre domácnosti dodávalo SPP. Zostávajúcich približne 10 % plynu dodávali ostaní dodávatelia. Zoznam ostatných dodávateľov plynu na…
Hodnotenie článku
User Rating: 4.9 ( 1 votes)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia su označené *

*